Uživatelské účty toho webu jsou propojeny s IDM (LDAP JU afs2.jcu.cz).
Databáze kateder, předmětů a učitelů je napojena na univerzitní informační systém STAG (wstag.jcu.cz).

© 2011-2013 Studentské hodnocení přednášek PřF JU, Powered by Onxshop