Tyto podmínky ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem PřF JU používá a chrání informace, které můžete za určitých okolností poskytnout při používání stránek umístěných na doméně shp2.prf.jcu.cz

PřF JU Vám zaručuje plnou ochranu osobních údajů poskytovaných při používání těchto internetových stránek. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určitých informací, které mohou sloužit k Vaší identifikaci při použití těchto stránek, zaručujeme, že tyto informace budou použity výhradně v souladu s touto kodifikací ochrany osobních údajů.

PřF JU může v budoucnu změnit tuto definici ochrany osobních údajů prostřednictvím updatu těchto stránek. Uživatelé by proto měli příležitostně zkontrolovat možné změny a ujistit se, že souhlasí s aktuální verzi podmínek užívání a ochrany osobních údajů. Současná verze podmínek užívání a ochrany osobních údajů je platná od 4.2.2013.

Osobní údaje

Při používání těchto stránek můžete být požádání o poskytnutí následujících informací:

  • přístupové jméno a heslo v systému IDM
     

Bezpečnost

Zaručujeme, že se všemi poskytovanými informacemi je zacházeno v souladu s bezpečnostními standardy a příslušnými právními předpisy. Abychom zabránili zneužití či neautorizovanému použití poskytnutých dat, uplatňujeme vhodná fyzická, elektronická i manažerská opatření, abychom ochránili data získaná online porstřednictvím těchto stránek.

Odkazy na další stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Pokud použijete některý z těchto odkazů a opustíte naše stránky, měli byste vzít na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek. Proto nejsme zodpovědní za ochranu Vašich osobních údajů, které poskytnete při používání odkazovaných stránek. Odkazované stránky nejsou vázány těmito pravidly pro ochranu osobních údajů. Proto byste měli být při poskytování osobních údajů opatrní a zkontrolovat pravidla pro ochranu uživatelů a jejich osobních údajů, vztahující se k příslušným stránkám.

Kontrola Vašich osobních informací

Zavazujeme se, že neposkytneme získané osobní informace třetím stranám, a to žádným způsobem, za úplatu ani bezplatně, bez Vašeho výslovného svolení, případně pokud to nebudou vyžadovat právní předpisy. 

Pokud se domníváte, že jsou některé dříve poskytnuté osobní informace nesprávné či nekompletní, informujte nás prosím přes formulář Kontaktuj podporu.