Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 30.09.2017 12:00.

Hodnotilo 429 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,45