Hodnocení není spuštěno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 bude probíhat od 16.12.2019 00:00.

Hodnotilo 0 studentů.

Výsledná známka fakulty je 0,00