Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2017/2018 probíhá do 01.10.2018 00:00.

Hodnotilo 458 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,47