Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2019/2020 probíhá do 10.10.2020 00:00.

Hodnotilo 250 studentů.

Výsledná známka fakulty je 0,89