Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2018/2019 probíhá do 16.03.2019 00:00.

Hodnotilo 253 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,53