Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 probíhá do 14.03.2020 00:00.

Hodnotilo 302 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,47