Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 probíhá do 06.03.2017 12:00.

Hodnotilo 576 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,50