Hodnocení ukončeno

Hodnocení pro LS 2017/2018 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Hodnotilo 471 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,47