Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro ZS 2017/2018 probíhá do 09.03.2018 12:00.

Hodnotilo 562 studentů.

Výsledná známka fakulty je 1,52